Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Tesedeiro

moito mais que artesanía

Taller de escultura.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Ulla, 1 – 3º A.
CP 15702, Santiago, A Coruña.

Teléfonos

677 140 089

Email
Back