Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.
Back

Normativa

A actividade artesanal está regulada por lexislacións autonómicas e estatais, de distintos organismos

Aquí recollemos algunha información relativa á nosa Lei de Artesanía e a súa articulación. Tamén sobre outros aspectos non específicos

Nova Lei de Artesanía

O Parlamento de Galicia aprobou o 4 de decembro de 2023 a nova Lei de Artesanía de Galicia.

Foi publicada no Diario Oficial de Galicia o martes 19 de decembro do 2023. A Lei 8/2023, de 14 de decembro, de Artesanía de Galicia, entrou en vigor o 8 de xaneiro de 2024. Na nova Lei desaparece a figura de Carta de Artesá/n, e xa que logo, o procedemento para a solicitude e renovación desta cualificación, IN201A, pechouse as 23:59 h do día 16 de xaneiro de 2024. Xa non se emitirán nin renovarán máis. O procedemento para a obtención e renovación da inscrición dos obradoiros no rexistro xeral, IN201B, de momento segue aberto.

Lei 8/2023, de 14 de decembro, de Artesanía de Galicia

Rexistro Xeral de Artesanía

A nova Lei mantén o Rexistro Xeral de Artesanía

Como un rexistro de natureza administrativa, público é gratuíto, e único para toda a Comunidade Autónoma. O Artigo 12 do capítulo IV, no seu punto 4 indica que este rexistro estará composto das seguintes seccións: Título de obradoiro artesán, Distinción de mestra artesá ou mestre artesáns, Asociacións e federacións profesionais e empresariais artesanais, Relación de actividades artesás de Galicia, Comercios de venda de Artesanía de Galicia e Puntos de especial interese artesanal.

Obtención/Renovación do Obradoiro Artesán

Xa está operativo o novo procedemento para a obtención ou renovación do Obradoiro Artesán adaptado á nova Lei de Artesanía.

Integra a acreditación de exercer unha actividade artesá, para o que será preciso presentar unha memoria e acreditar a formación regrada (oficial) de 500 h ou ben aportar unha certificación dunha Asociación Profesional. Ademais será necesario presentar documentación relativa á actividade laboral, en concreto o informe de códigos de conta de cotización que inclúa o número de persoas traballadoras (ou acreditación de non estar inscrito) e o informe de Vida Laboral da persoa artesá responsable. Tanto o indicado neste último párrafo como a memoria, será necesario presentalo para a primeira solicitude e para a renovación. Máis información no procedemento indicado a continuación.

Marca Artesanía de Galicia

Os obradoiros inscritos no Rexistro Xeral son usuarios autorizados da Marca Artesanía de Galicia.

A Marca está regulada pola Orde do 26 de outubro de 2018. As tendas que comercialicen pezas de cando menos 5 obradoiros inscritos no Rexistro Xeral poden solicitar o uso da Marca por un procedemento regulado na mesma orde. O uso indebido da Marca pode dar lugar á revogación da autorización ou suspensión do seu uso, sen prexuizo das sancións que se poidan formular en materia de consumo.

Pola que se regula a concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia, propiedade da Xunta de Galicia

Regulamento Marca Artesanía de Galicia

Autorización do uso da Marca Artesanía de Galicia. Tendas.

Procedemento IN201E

Mercar material da Marca

Asociación Galega de Artesáns xestiona a adquisición e distribución dos elementos da Marca Artesanía de Galicia.

Bolsas, sobres, papel de envolver, adhesivos, precinto e cinta grosgrain. Os pedidos do material por parte dos obradoiros e tendas pódense facer a través do correo electrónico, teléfono ou whatsapp. Os pedidos sírvense por mensaxería en 24 hs con previo pago na conta específica da Marca ou recolléndoos na sede da Asociación no horario de atención ao público, de 9 a 14 hs, de luns a venres. A tarifa de prezos actualízase periodicamente e publicase na nosa web.

Elementos Marca Exclusivos

Hai dous elementos cuxa comercialización está restrinxida.

As etiquetas identificativas con codigo QR, que só poden ser adquiridas polos obradoiros rexistrados, de mil en mil unidades, nun dos tres tamaños dispoñibles: 25x25, 40x40 ou 60x60 mm (plegadas). As 1.000 primeiras etiquetas para cada obradoiro son de balde. O outro elemento restrinxido é o identificador do obradoiro ou da tenda, unha peza para colocar en superficie que acredita a quen o emprega como usuario autorizado da Marca. Este identificador é gratuíto para a primeira unidade. Os duplicados, por perda, rotura ou necesidade loxística teñen un custo regulado. Lembra que o acceso ás axudas específicas de Artesanía requiren sempre da acreditación do uso de estes dous elementos na comercialización.

Axudas Sector Artesanal

Como micro-empresas, os obradoiros artesáns poden beneficiarse de diversas axudas das Administración Públicas.

Lembra que por Lei, unha empresa artesá non pode ter máis de 10 traballadores en nómina. A Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia dispón dun Plan de apoio á artesanía que contempla diferentes axudas que se convocan anualmente. Ademais destas existen múltiples liñas de axuda non específicas de outros organismos e entidades que poden ser de interese para autónomos, pequenas e medianas empresas en xeral. Información en detalle na Area de Socios.

Vender Artesanía

A comercialización de produtos artesáns pódese facer por distintas canles.

En tendas, especializadas ou non. Por internet en páxinas e redes sociais propias ou alleas. En Feiras de Artesanía ou mistas, ben sexa con venta ao público ou a profesionais. Ter actividade comercial en todos os casos esixe a alta no IAE e xeralmente tamén na Tesourería da Seguridade Social (autónomos). A participación en feiras está sometida ás condicións que cada unha delas inclúa na súa convocatoria. É recomendable dispoñer dun seguro de Responsabilidade Civil para a participación en feiras e mercados.

Outras Normativas

Ademais das regulacións específicas para o sector en Galicia,

Existen normativas e documentos diversos que afectan á actividade artesá, e que podes consultar na Area de Socio.
  • Normativa Metais Preciosos
  • Lexislación sobre consumo
  • Protección de datos
  • Prevención de Riscos Laborais
  • Actividade económica: IAE, CNAE, TSS
  • Normativas Unión Europea
  • Cualificacións Profesionais
  • Fotografía e Vídeo
  • Internet e RRSS
  • Normativas de Comercio