Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Fiada

Taller de téxtil.

Taller de tecidos.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Meán, Quembre.
CP 15183, Carral, A Coruña

Teléfonos

981 672 409

Email
Back