Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Nacho Porto

CERÁMICA CONTEMPORANEA

Nacín na Estrada (Pontevedra) en 1959, e desde 1979 resido na aldea de Cornido (Carnota, A Coruña). Aquí comezou a miña relación coa cerámica.

A creatividade e a procura dunha forma de expresión persoal foron a base fundamental do meu traballo, xunto coa aprendizaxe e desenvolvemento de distintas técnicas.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Rúa Cornido, 20,
CP 15293, Carnota, A Coruña

Teléfonos

981 76 25 00

Email
Punto de venda

Rúa Cornido, 20, CP 15293, Carnota, A Coruña

Páxina web / Redes sociais
Back