Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Adera

Taller de madeira.

Arquitectura en madeira.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Políg. Ind. Cruz das Cabezas, s/n.
CP 15320, As Pontes, A Coruña.

Teléfonos

981 452 164

Email
Páxina web / Redes sociais
Back