Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Verdecima

Verdecima

Taller de madera.

Talla de madera.

Datos de contacto
Dirección de la tienda-taller

Rúa da Autovía, 98 – Petelos.
CP 36416, Mos, Pontevedra.

Teléfonos

661 829 233

Email
Back