Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

J. Eiroa Forja

J. Eiroa Forja

Taller de Forja.

Traballos en forja. Restauración. Diseños propios y personalizados. Se aceptan encargos.

Datos de contacto
Dirección de la tienda-taller

Lugar de Celas de Arriba, 66. Celas de Peiro.
CP 15189, Culleredo, A Coruña.

Teléfonos

656 406 436

Email
Back