Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Fiada

Fiada

Taller de textil.

Taller de tejidos.

Datos de contacto
Dirección de la tienda-taller

Meán, Quembre.
CP 15183, Carral, A Coruña

Teléfonos

981 672 409

Email

Fotografía do Obradoiro Belategui Regueiro

Back