Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.
Back

Mondoñedo

Esquina Atlántica

Esquina Atlántica

Esquina Atlántica

Cerámica artesá de factura integramente manual. Producións únicas de pequenas figuras do universo fantástico e mitológico, xogos de enxeño, cerámica utilitaria e material gráfico.

View Project