Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Terralume

Terralume

Taller de cerámica.

Terralume é un espazo no que se ama a cerámica, un taller que funciona desde 1990 compaxinando o labor artístico coa docente.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Sinforiano López 28-30.
CP 15005, A Coruña.

Teléfonos

649 232 996

Email
Páxina web / Redes sociais
Back