Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Taller Viola

Taller de lámpadas.

Fabricación de lámpadas, pantallas, cadros, espellos… Decoradas con flores naturais, secas e prensadas.

As flores van incrustadas nas pantallas encoladas baixo unha fina capa de papel protexéndoas no uso e limpeza.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Oza dos Rios, A Coruña.

Teléfonos

618 870 583

Email
Páxina web / Redes sociais
Back