Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Taller Cruz

Taller de xoiería desde 1910.

Taller Cruz dá nome a un oficio familiar de ourives filigranistas con máis dun século de historia e arraigamento cultural.

As mans da terceira e cuarta xeración –Pedro Cruz e a súa filla Arantxacontinúan o legado das súas orixes fabricando xoias atemporais de filigrana en prata de lei.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Avda. das Camelias, 76 – 4º B.
CP 36211, Vigo, Pontevedra.

Teléfonos

665 980 828

Email
Páxina web / Redes sociais
Back