Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Cuaderna Maestra

Cuaderna Maestra

Taller de téxtil.

Tecido manual en baixo lizo con fibras naturais, especialmente chales nunha gran variedade de texturas, materiais, cores e acabados, con encaixe de bolillos ou de horquilla e outros remates.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Cuñas, 137 B.
CP 36828, Pontecaldelas, Pontevedra.

Teléfonos

615 436 902

Email
Páxina web / Redes sociais
Back