Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Asuntos Imaxinarios

Xoiería creativa.

Fago xoiaría traballando a man o metal sobre deseños propios.

Emprego distintos materiais, pero sobre todo cobre, pedras e materiais non convencionais e de upcycling. Elaboro pezas únicas con técnicas que van dende a filigrana tradicional ao gravado electrolítico ou o foldforming. O meu traballo inspírase principalmente en formas moi orgánicas e na estética da xoiaría tradicional popular galega.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Bispo Teodomiro, 10 – 2º.
CP 15703, Santiago, A Coruña

Teléfonos

676 815 718

Email
Back