Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Artesanos del Altillo

Artesanos del Altillo

Taller de Marquetaría.

Creacións en madeira, con deseños propios. Pezas de bixutaría e decoración. Marquertaría.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

Santa María, 9
CP 15001, A Coruña

Teléfonos

651 581 428

Email
Páxina web / Redes sociais
Back