Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Aire Jewel

Taller de Xoiería e Bixutaría.

Natureza feita xoias.

Datos de contacto
Enderezo da tenda-taller

O Recreo, 18 – 3º
CP 15680, Ordes, Santiago

Teléfonos

649 332 622

Email
Páxina web / Redes sociais
Back