A artesanía en Galicia está regulada pola Lei de Artesanía de Galicia e a normativa que deriva dela, que podes consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Marca Artesanía de Galicia
 • Consellería de Economía e Industria
 • Tarifa do material dispoñible da Marca Artesanía de Galicia e instruccións para facer pedidos.
Características das casetas e mobiliario en aluguer
 • Dispoñible en varios arquivos PDFS. Se desexas mais información ponte en contacto con AGA.
Concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia
 • Consellería de Economía e Industria
 • Información sobre la concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia.
Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesanais
 • Consellería de Economía e Industría
 • Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.
Solicitude Carta de Artesán
 • Consellería de Economía e Industria
 • Obtención e renovación da Carta de Artesán.
Solicitude rexistro Taller Artesanal
 • Consellería de Economía e Industria
 • Impresos para a obtención ou renovación do documento de cualificación do taller artesanal. As sociedades teñen que presentar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Normativa Metais Preciosos
 • Goberno de España
 • Lei e regulamento sobre obxectos fabricados con metais preciosos.
Plan de Artesanía de Galicia 2014 a 2016
 • Este plan recolle como obxectivos prioritarios incrementar un 50% os puntos de venda oficiais da marca Artesanía de Galicia e aumentar un 30% as empresas que se inician en procesos de innovación no ámbito da artesanía.
Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio
 • Consellería de Economía e Industria
 • Decreto publicado no DOG ó 3 de maio do 2012.
Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias
 • Presidencia Xunta de Galicia
 • Esta lei ten por obxecto a regulación dirixida á defensa e á protección xeral dos dereitos e intereses dos consumidores no exercicio da competencia exclusiva da Comunidade
  Autónoma prevista no artigo 30.I.4 do Estatuto de autonomía de Galicia.
Informe sobre a competitividade do sector artesán
 • A competitividade do sector artesán en España.
Proclamación dos candidatos/as presentados á elección de vogais da Comisión Galega de Artesanía
 • Resolución do 7 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se proclaman os candidatos e candidatas presentados/as á elección de vogais da Comisión Galega de Artesanía que representan os artesáns e artesás de cada provincia inscritos/as na sección terceira do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de moldes e pezas cerámicas artesanais en Galicia
 • Resolución do 27 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación
  Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de moldes e pezas cerámicas artesanais en Galicia.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de reparación de calzado e marroquinaría en Galicia
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Resolución do 16 de xullo de 2010, da
  Dirección Xeral de Educación, Formación
  Profesional e Innovación Educativa, pola
  que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de reparación
  de calzado e marroquinaría en Galicia.
Lei 3/2008
 • Xefatura do Estado
 • Ley 3/2008, de 23 de decembro, relativa o dereito de participación no beneficio do autor dunha obra de arte orixinal.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de cerámica en Galicia
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Resolución do 30 de xullo de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de cerámica en Galicia.
Solicitude de revisión de actividades artesanais
 • Consellería de Economía e Industria
 • Revisión de actividades artesanais do rexistro xeral de artesanía de Galicia.
Decreto 218/2001
 • Consellería de Industria e Comercio
 • Decreto do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.
Lei de Artesanía de Galicia
 • Lei 1/1992, de 11 de marzo, de Artesanía de Galicia.
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España)
Facebook  Instagram
T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade