Nesta sección atoparás información sobre a lexislación, publicacións e documentación máis relevante relacionada ca Artesanía en Galicia.

publicacións

Publicacións divulgativas e promocionais editadas tanto por AGA como por outras institucións ou entidades.

lexislación

A artesanía en Galicia está regulada pola Lei de Artesanía de Galicia e a normativa que deriva dela.

subvencións

A Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia ven convocando cada ano diferentes liñas de axudas á artesanía, anque como micro-empresas, os obradoiros artesanais tamén poden acollerse as liñas de axudas de outras institucións e organismos.
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España)
Facebook  Instagram
T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade