Museos con contidos de interés sobre a cultura dos oficios:

Castelo de Vimianzo
 • Un castelo medieval no que están instalados varios obradoiros artesáns de textil, encaixes, maquetas de barcos, ourivería, vidro, traballos con palla, guarnicionería…
 • A Torre s/n
 • 15129 VIMIANZO (A Coruña)
 • T 981 716 001 · F 981 716 650
CGAC
 • Centro Galego de Arte Contemporánea
  Exposicións temporais, obradoiros impartidos por artistas, encontros e actividades de carácter pedagóxico. Entrada gratuita. Luns pechado.
 • Valle Inclán s/n
 • 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
 • T 981 546 619 · F 981 546 625
 • www.cgac.org
Museo Comarcal de A Fonsagrada
 • Os fondos do museo están divididos en varias seccións: etnografía (oficios, vida rural, vivenda), arquitectura popular, historia local, arqueoloxía, escultura relixiosa e escultura contemporánea. Biblioteca e arquivo fotográfico. Luns pechado.
 • Rosalía de Castro s/n
 • 27100 A FONSAGRADA (Lugo)
 • T 982 340 507
Museo das Mariñas
 • No Convento de Santo Domingo. Idade Media, arqueoloxía romana e castrexa, traxes antigos e símbolos, bordados e abanos antigos, teares e outros oficios tradicionais. Biblioteca. Pecha domingos e festivos.
Museo de Belas Artes da Coruña
 • Máis de 5.000 pezas na colección, principalmente pintura e escultura dos séculos XVI ó XX, gravado, cerámica e artes decorativas. Biblioteca. Os luns e festivos pechado.
Museo do Pobo Galego
 • Salas permanentes dedicadas ó mar, ó campo, ós oficios, ó traxe, ós instrumentos musicais, ó hábitat e á arquitectura popular, e á sociedade, memoria e tradición. Espazos de exposicións temporais, congresos, encontros, biblioteca especializada…
 • San Domingos de Bonaval 2
 • 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
 • T 981 583 620 · F 981 554 840
 • www.museodopobo.es
Museo Etnográfico da Limia
 • Sete salas temáticas e un obradoiro artesán de tecido.
  A sala VII, Xaquín Lorenzo “ O liño”, acolle unha mostra completa dos útiles e tarefas arredor do liño. A sala III, Os oficios, fai unha recreación dos obradoiros dos artesáns máis importantes da Limia.
Museo Os Oleiros
 • Olería de toda España. Entrada gratuita.
 • Emilia Pardo Bazán 17
 • 15179 OLEIROS (A Coruña)
 • T 981 626 692 · F 981 626 692
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade