Escolas nas que se imparte formación en diferentes disciplinas artesanais:

Escola de Arte e Superior de Diseño Antonio Failde
 • Ciclos formativos de grao medio de ebanistería artística e de grao superior de fotografía artística, e de ilustración. Estudios Superiores de deseño gráfico, deseño de interiores e deseño de producto.
Escola de Artes Pablo Picasso
 • Estudios Superiores de deseños de interiores e de deseño gráfico. Ciclos formativos de grao medio de dourado e policromía artísticos. Ciclos formativos de grao superior de artes aplicadas á escultura, cerámica artística, fotografía artística, gráfica publicitaria e ilustración.
Escola Técnica de Xoiería do Atlántico
 • Cursos presenciales, intensivos e a distancia. Impartimos as seguintes especialidades: Deseño de xoias, engaste, xoiería, xemoloxía, alta xoiería, restauración, esmaltes, modelase en cera, gravado artístico, enfilado de colares, microfusión, especialista en diamantes.
Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo
 • Estudios superiores de deseño de moda e de deseño de productos. Ciclos formativos de grao medio de xoiería artística e de esmaltes artísticos sobre metal. Ciclos formativos de grao superior de artes aplicadas da escultura, de fotografía artística e de xoiería artística.
Escola de Canteiros de Pontevedra
 • Materias alumnado oficial: cantería, modelado, escultura, debuxo técnico, debuxo artístico, historia da arte, construcción, laboratorio e informática. Titulación de Canteiro (3 anos), e Mestre Canteiro (5 anos).
  Materias alumnado específico: Cantería, escultura, debuxo artístico e construcción, con certificado de estudios por horas.
  As titulacións son emitidas pola Excma. Deputación de Pontevedra.
Escola de Arte Ramón Falcón
 • Ciclo Formativo de grao medio de serigrafía artística, e de grao superior de artes aplicadas da madeira, cerámica artística, fotografía artística, e gravado e técnicas de estampación. Estudios superiores de deseño de interiores, e deseño gráfico.
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
 • Diplomatura cun primeiro curso de materias comúns e dous mais cunha especialidade: arqueoloxía, escultura ou pintura.

Centros Autorizados de Artes Plásticas e Deseño (CE.ART)

CE.ART Silvent
 • Ciclos de formación de grao superior de estilismo de indumentaria, fotografía artística e modelismo de indumentaria.
CE.ART Felicidad Duce
 • Ciclos formativos de grao superior de estilismo de indumentaria e de modelismo de indumentaria.
CE.ART Aula D
 • Ciclos formativos de grao superior de gráfica publicitaria, de proxectos e dirección de obras de decoración.
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade