Principais organismos e departamentos da Administración Pública con algún
protagonismo no desenvolvemento e/ou a promoción da Artesanía de Galicia:

Fundesarte-EOI
 • Departamento da Escola de Organización Industrial (EOI), que depende do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, adicado á promoción e o desenvolvemento das empresas artesás en España.
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
 • É o departamento da Xunta de Galicia que dispón de competencias en materia de artesanía.
Fundación Pública Artesanía de Galicia
 • Leva a cabo accións de promoción, comercialización, formación, etc. en materia de artesanía en Galicia.
  Depende da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
Deputación Provincial da Coruña
 • Convoca cada dous anos o Certame de Artesanía Antonio Fraguas Fraguas, e mantén a exposición Artesanía en Vivo no Castelo de Vimianzo.
Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo
 • Exposicións e diversas actividades na provincia de Lugo. Depende da Deputación Provincial.
 • Trav. rúa Chantada s/n
 • 27004 LUGO
 • T 982 210 066 · F 982 219 014
 • www.centrad.org
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade