x  pechar ventá


aviso legal


Datos identificadores

Asociación Galega de Artesáns, (en adiante AGA) con NIF: G15128275, con con domicilio fiscal en Camiño da Igrexa 38 15009 A Coruña, España. Inscrita no Censo de Asociacións e Entidades Culturais de Galicia, B-02-61/C-30 libro 2 folio exp 4883.

Obxecto do aviso legal e aceptación do usuario

Este aviso legal regula as condicións de acceso e utilización da páxina www.galegadeartesans.org, que AGA pon a disposición dos usuarios.

O acceso e a navegación por este sitio web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación sen reservas de todas as disposicións deste aviso legal.

Termos de uso

O usuario comprométese e obriga a facer un uso adecuado dos contidos e servizos desta páxina web, atendendo a súa propia finalidade, de conformidade coa lei, o presente aviso legal, e as boas costumes, sen fins ou efectos lesivos de intereses ou dereitos de terceiros.

O usuario non poderá danar os servizos, a información ofrecida, ou impedir o normal uso do sitio web.

Está prohibido o envío de correo masivo ou de correo non solicitado (SPAM) ás contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do sitio web e os seus contidos pertencen a Asociación Galega de Artesáns.

O usuario comprométese a respectar os dereitos da propiedade intelectual e industrial de AGA, e a usar exclusivamente esta web para uso persoal e privado.

Queda terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, e a reprodución, distribución e comunicación pública, sen a autorización expresa e por escrito de AGA.

Calquera uso non autorizado poderá vulnerar as leis de copyright, de rexistro de marcas, de dereitos de propiedade intelectual, privacidade, publicidade e demáis lexislación vixente.

Enlaces de terceiros

No caso de que este sitio web dispuxera de enlaces a outros sitios web, realizaranse co consentimento dos seus propietarios. AGA non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios, non facéndose responsable nin da súa dispoñibilidade nin do seu contido.

A inclusión do enlace non implica a aprobación da páxina enlazada por AGA.

AGA autoriza mencións aos seus contidos noutros sitios web, sempre que sexan respectuosos, citen a fonte da que proveñen, e cumpran coa lexislación vixente.

Cláusula de exención de responsabilidade

O contido desta web é informativo e non substitúe á publicidade legal das leis e disposicións.

Efectuaranse esforzos para que a información sexa exacta e actualizada pero AGA non garante a inexistencia de erros de contido.

AGA non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidera ocasionar o uso inadecuado das ferramentas e informacións da web, con excepción das actuacións que resulten da aplicación das leis.

Modificacións do sitio web e das condicións do Aviso Legal

AGA resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, e en calquera momento, as modificacións que considere oportunas neste sitio web.

A vixencia das citadas condicións de uso irá en función da súa exposición, estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

É responsabilidade do usuario revisar o sitio web e o Aviso Legal para manterse actualizado do seu contido.

Protección de datos persoais

O tratamento de datos de carácter persoal estará suxeito ao establecido na Lei Orgánica 2016/679 e no resto da normativa de aplicación.

Unicamente serán solicitados os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionar os servizos da web.

Estes datos serán incorporados a ficheiros de titularidade de AGA co fin de facilitar a prestación dos seus servizos, facturación, e xestión administrativa e comercial.

Todos os usuarios que acheguen datos persoais poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición/revogación previstos na lei en Camiño da Igrexa 38 15009 A Coruña, España ou asociacion@galegadeartesans.org

Utilización de cookies

AGA poderá utilizar cookies, arquivos que recollen automaticamente datos anónimos con fins estatísticos, imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio.

Ao acceder ou navegar por esta web acéptase o seu uso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para impedir a creación destes arquivos ou advertir que isto ocorra.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre AGA e os seus clientes e usuarios do sitio web, guiarase pola normativa española vixente e calquera controversia será sometida aos Xulgados e Tribunais da Coruña, España.


x  pechar ventá