Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.

Ouro Artesanía

Ouro Artesanía

Taller de talla de madera.

Taller de talla de madera.

Datos de contacto
Dirección de la tienda-taller

Avda. Victoria Miguez, 34.
CP 15706, Santiago, A Coruña.

Teléfonos

981 520 429

Email

Fotografía xenérica

Back