Asoc. Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa nº 38,
15009 · A Coruña (ES)
· · ·
T 981 29 36 88
asociacion@galegadeartesans.org
Visitanos de 9 a 14 h de L. a V.
Back

Subvencións e Lexislación

A Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia dispón dun Plan de apoio á artesanía que contempla diferentes axudas que se convocan anualmente.

Ademais destas existen múltiples liñas de axuda para autónomos, pequenas e medianas empresas en xeral, de outros organismos e entidades, non específicas do sector pero que poden ser de interese. Neste espazo recollemos tamén información sobre lexislación que pode atinxir á actividade como artesáns.

Axudas sectoriais:

Para o fomento da comercialización da artesanía galega.

Convocatoria anual, para participar en feiras de venda ao público ou profesionais, durante todo o ano, cun apartado específico para as feiras do período do Nadal. Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Convocatoria 2022

IN201G

Axudas sectoriais:

EN PRAZO ATÉ O 28 DE MARZO

Para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal.

Convocatoria anual para a dixitalización comercial, web e venda en liña, e para a adquisición de equipamentos. Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Convocatoria 2023. EN PRAZO ATÉ O 28 DE MARZO

CO300C

Nova Lei de Artesanía:

A Xunta de Galicia iniciou o proceso para a aprobación dunha nova Lei de Artesanía de Galicia en febreiro do ano 2021.

Lei de Artesanía

Inicialmente publicando no portal de transparencia o anteproxecto e abrindo o prazo de alegacións, ao que se presentaron 185 suxestións, incluíndo as da nosa Asociación.

A Asemblea do 2022 acordou propoñer para a fase de tratamento do anteproxecto no Parlamento de Galicia que se recolla na Lei a definición da Carta Internacional de Artesanía e xa foi formulado así aos representantes dos distintos partidos políticos con representación no Parlamento en distintas reunións.

O procedemento non chegou aínda á sede parlamentaria, pero xa foi sometido a revisión no último Pleno da Comisión Galega de Artesanía.

Obrigas comerciais:

Se comercializas produtos ao público debes ter a disposición dos consumidores follas de reclamación oficiais.

Ademais de facer constar visiblemente que contas con elas .

Normativa metais preciosos:

Considéranse metais preciosos o platino, o ouro e a prata.

Denomínanse obxectos fabricados con metais preciosos os que conteñan, total ou parcialmente calquera dos tres elementos indicados, na proporción legal establecida na propia lei.

A fabricación, tráfico e comercialización destes obxectos está sometida aos preceptos destas regulacións.

Lei de metais preciosos

Regulamento de metais preciosos

Protección de datos:

A protección de datos está regulada en España por unha lei específica e un organismo público, a AEPD, Axencia Española de Protección de Datos.

As infraccións á LPDs poden ter sancións económicas en función da súa gravidade.

Todas as persoas físicas ou xurídicas, e as entidades privadas ou públicas, que usen datos persoais de terceiras persoas físicas na súa actividade empresarial ou profesional están obrigadas a cumprir a Lei de Protección de Datos.

Os plans de protección adoitan contratarse con empresas especializadas, pero existe unha ferramenta gratuíta para casos nos que se manexen datos de nivel baixo.