A Consellería de Innnovación da Xunta de Galicia ven convocando anualmente diferentes liñas de axudas á artesanía, anque como micro-empresas, os obradoiros artesanais tamén poden acollerse ás liñas de axudas de outras institucións e organismos.

Aquí reseñamos as máis relevantes para obradoiros artesanais, podes consultar e descargar esta documentación nos seguintes enlaces:

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector artesanal, e
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Orde do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).
Convocadas as axudas para asistencia a feiras e outras accións de comercialización para a Artesanía de Galicia
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Orde do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G).
Subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria.
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (código de procedemento IN201K).
Axudas á promoción de emprego autónomo 2019.
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.
Programa de subvencións Bono Autónomos 2018
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade