A artesanía en Galicia está regulada pola Lei de Artesanía de Galicia e a normativa que deriva dela, que podes consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Lei de Artesanía de Galicia
  • Lei 1/1992, de 11 de marzo, de Artesanía de Galicia.
Estatuto do Traballo Autónomo
  • Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
  • O novo Estatuto que cambia, dende 2007, o marco xurídico dos traballadores autónomos.
Páxina:   < 1 2 3 >
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade