A artesanía en Galicia está regulada pola Lei de Artesanía de Galicia e a normativa que deriva dela, que podes consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias
 • Presidencia Xunta de Galicia
 • Esta lei ten por obxecto a regulación dirixida á defensa e á protección xeral dos dereitos e intereses dos consumidores no exercicio da competencia exclusiva da Comunidade
  Autónoma prevista no artigo 30.I.4 do Estatuto de autonomía de Galicia.
Informe sobre a competitividade do sector artesán
 • A competitividade do sector artesán en España.
Proclamación dos candidatos/as presentados á elección de vogais da Comisión Galega de Artesanía
 • Resolución do 7 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se proclaman os candidatos e candidatas presentados/as á elección de vogais da Comisión Galega de Artesanía que representan os artesáns e artesás de cada provincia inscritos/as na sección terceira do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de moldes e pezas cerámicas artesanais en Galicia
 • Resolución do 27 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación
  Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de moldes e pezas cerámicas artesanais en Galicia.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de reparación de calzado e marroquinaría en Galicia
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Resolución do 16 de xullo de 2010, da
  Dirección Xeral de Educación, Formación
  Profesional e Innovación Educativa, pola
  que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de reparación
  de calzado e marroquinaría en Galicia.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de tapizaria en Galicia
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Resolución do 16 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación
  Profesional e Innovación Educativa, pola
  que se establece o perfil do programa de
  cualificación profesional inicial de tapizaría
  en Galicia.
Estatutos e Constitución do Colexio Profesional de Xoiería, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía
 • Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
 • Decreto 224/2008, do 9 de outubro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia.
Lei 3/2008
 • Xefatura do Estado
 • Ley 3/2008, de 23 de decembro, relativa o dereito de participación no beneficio do autor dunha obra de arte orixinal.
Perfil do programa de cualificación profesional inicial de cerámica en Galicia
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Resolución do 30 de xullo de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de cerámica en Galicia.
Solicitude de revisión de actividades artesanais
 • Consellería de Economía e Industria
 • Revisión de actividades artesanais do rexistro xeral de artesanía de Galicia.
Páxina:   < 1 2 3 >
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade