A artesanía en Galicia está regulada pola Lei de Artesanía de Galicia e a normativa que deriva dela, que podes consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Marca Artesanía de Galicia
 • Consellería de Economía e Industria
 • Folleto no que se inclue o regulamento oficial da Marca Artesanía de Galicia, e os elementos promocionais dispoñibles (fotografías).
  Tarifa do material dispoñible da Marca Artesanía de Galicia e instruccións para facer pedidos.
Concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia
 • Consellería de Economía e Industria
 • Información sobre la concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia.
Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesanais
 • Consellería de Economía e Industría
 • Orde do 12 de abril de 2017 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.
Características das casetas e mobiliario en aluguer
 • Dispoñible en varios arquivos PDFS. Se desexas mais información ponte en contacto con AGA.
Solicitude Carta de Artesán
 • Consellería de Economía e Industria
 • Obtención e renovación da Carta de Artesán.
Solicitude rexistro Taller Artesanal
 • Consellería de Economía e Industria
 • Impresos para a obtención ou renovación do documento de cualificación do taller artesanal. As sociedades teñen que presentar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Mobiliario de AGA en aluguer para feiras
 • Alternativamente ao mobiliario que aluga a empresa de montaxe, os participantes poderán dispoñer deste mobiliario para a montaxe dos stands.
Normativa Metais Preciosos
 • Goberno de España
 • Lei e regulamento sobre obxectos fabricados con metais preciosos.
Plan de Artesanía de Galicia 2014 a 2016
 • Este plan recolle como obxectivos prioritarios incrementar un 50% os puntos de venda oficiais da marca Artesanía de Galicia e aumentar un 30% as empresas que se inician en procesos de innovación no ámbito da artesanía.
Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio
 • Consellería de Economía e Industria
 • Decreto publicado no DOG ó 3 de maio do 2012.
Páxina:   < 1 2 3 >
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade